تصاویر بازیگران در فرش قرمز روز پنجم کاخ جشنواره فیلم فجر را مشاهده نمایید. هنرمندان در فرش قرمز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر. شبنم مقدمی، پانته آ پناهی ها ، احمد مهرانفر ، مهران احمدی و همایون ارشادی در کاخ جشنواره فیلم فجر 34 حاضر شدند. عکاس : شهاب اسدی. تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ. اختصاصی سیمرغ.

تصاویر بازیگران در فرش قرمز روز پنجم کاخ جشنواره فیلم فجر را مشاهده نمایید.

هنرمندان در فرش قرمز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

شبنم مقدمی، پانته آ پناهی ها ، احمد مهرانفر ، مهران احمدی و همایون ارشادی در کاخ جشنواره فیلم فجر 34 حاضر شدند.


photo_2016-02-05_13-10-02.jpgphoto_2016-02-05_13-09-21.jpgphoto_2016-02-05_13-09-42.jpgphoto_2016-02-05_13-09-52.jpg

photo_2016-02-05_13-10-09.jpgphoto_2016-02-05_13-10-15.jpgphoto_2016-02-05_13-10-20.jpgphoto_2016-02-05_13-10-25.jpg

photo_2016-02-05_13-10-29.jpgphoto_2016-02-05_13-10-33.jpgphoto_2016-02-05_13-10-38.jpgphoto_2016-02-05_13-10-44.jpg

photo_2016-02-05_13-11-22.jpgphoto_2016-02-05_13-10-51.jpgphoto_2016-02-05_13-10-55.jpgphoto_2016-02-05_13-11-01.jpgphoto_2016-02-05_13-11-18.jpgعکاس : شهاب اسدی


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه