از زیبایی های این میز قسمت های عمیق اقیانوس است که به وضوخ نشان می دهد.


این میز توسط طراحی معروف Christopher Duffy طراحی شده است.
پایه اصلی این میز اط پوب درست شده و رویه آن لایه هایی از شیشه هایی با طیف های مختلف رنگی آبی است که قسمت های تیره آن عمق اقیانوس را به شما نشان می دهد

با این میز روی اقیانوس آرام قهوه میل کنید


با این میز روی اقیانوس آرام قهوه میل کنید


با این میز روی اقیانوس آرام قهوه میل کنید


با این میز روی اقیانوس آرام قهوه میل کنید


با این میز روی اقیانوس آرام قهوه میل کنید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه