گلچیینی از بدترین لباس های هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال


بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال
بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال - تصویر 1
Cher - 2000

بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال
بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال - تصویر 2
Heidi Klum-2005

بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال
بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال - تصویر 3
Joan Rivers-2003

بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال
بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال - تصویر 4
Lauren Graham-2010

بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال
بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال - تصویر 5
Lena Dunham-2013

بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال
بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال - تصویر 6
Mindy Kaling - 2010

بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال
بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال - تصویر 7
Sarah Jessica Parker - 2000

بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال
بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال - تصویر 8
Sarah Silverman-2009

بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال
بدترین لباسهای هنرمندان هالیوودی در مراسم Emmy از گذشته تا حال - تصویر 9
Zooey Deschanel-2012تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه