گلچینی از بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز


بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز - تصویر 1
Anha O Reilly

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز - تصویر 2
Anna Mouglalis

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز - تصویر 3
Emma Stone

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز - تصویر 4
Moran Atias

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز - تصویر 5
Nadine Labaki

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیل�� ونیز
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز - تصویر 6
Sandra Bulock

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز - تصویر 7
Uma Thurman

بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز
بهترین لباس های هنرمندان هالیوودی در جشنواره فیلم ونیز - تصویر 8
Zhanna Biancaتهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه