در این گالری از تصاویر شما عزیزان شاهد جا شمعی های چوبی به شکل فیل هستید. اصولا این نوع جا شمعی ها ساخت کشور هند و یا تایلند هستند که در آن کشورها احترام زیادی به فیلم ها گذاشته میشود و حتی در بخش هایی ازکشور هند فیل ها مورد پرستش واقع میشوند.

در این گالری از تصاویر شما عزیزان شاهد جا شمعی های چوبی به شکل فیل هستید. اصولا این نوع جا شمعی ها ساخت کشور هند و یا تایلند هستند که در آن کشورها احترام زیادی به فیلم ها گذاشته میشود و حتی در بخش هایی ازکشور هند فیل ها مورد پرستش واقع میشوند.

دکوراسیون داخلی,دکوراسیون منزل,وسایل تزئینی,وسایل چوبی تزئینی,

دکوراسیون داخلی,دکوراسیون منزل,وسایل تزئینی,وسایل چوبی تزئینی,

دکوراسیون داخلی,دکوراسیون منزل,وسایل تزئینی,وسایل چوبی تزئینی,

دکوراسیون داخلی,دکوراسیون منزل,وسایل تزئینی,وسایل چوبی تزئینی,

دکوراسیون داخلی,دکوراسیون منزل,وسایل تزئینی,وسایل چوبی تزئینی,

دکوراسیون داخلی,دکوراسیون منزل,وسایل تزئینی,وسایل چوبی تزئینی,

دکوراسیون داخلی,دکوراسیون منزل,وسایل تزئینی,وسایل چوبی تزئینی,

تهیه و گردآوری : گروه تصویری پرداد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه