گلچینی از جدیدترین مدلهای لباس عروس برای زمستان 2015 به پیشنهاد مجله گلمور Glamour


مجله Glamour یک مجله مخصوص زنان است که در سال 1939 در آمریکا به چاپ رسید. این مجله در کشورهای مختلفی مانند انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، روسیه، لهستان، هلند، آفریقای جنوبی , ... چاپ می شود. مجله Glamour به صورت ماهانه چاپ مش یود.

جدیدترین مدلهایلباس عروس برای زمستان 2015 به پیشنهاد مجله گلمور Glamourجدیدترین مدلهای لباس عروس برای زمستان 2015 به پیشنهاد مجله گلمور Glamourجدیدترین مدلهای لباس عروس برای زمستان 2015 به پیشنهاد مجله گلم��ر Glamourجدیدترین مدلهای لباس عروس برای زمستان 2015 به پیشنهاد مجله گلمور Glamourجدیدترین مدلهای لباس عروس برای زمستان 2015 به پیشنهاد مجله گلمور Glamourجدیدترین مدلهای لباس عروس برای زمستان 2015 به پیشنهاد مجله گلمور Glamourجدیدترین مدلهای لباس عروس برای زمستان 2015 به پیشنهاد مجله گلمور Glamour
تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه