گلچینی از رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy


رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy
رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy - تصویر 1
Gwen-Stefani - رتبه A-

رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy
رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy - تصویر 2
Halle Berry - رتبه A-

رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy
رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy - تصویر 3
Heidi Klum - رتبه B+

رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy
رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy - تصویر 4
 Julianne Hough - رتبه C+

رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy
رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy - تصویر 5
Julia Roberts - رتبه C+

رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy
رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy - تصویر 6
Kate Walsh - رتبه B

رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy
رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy - تصویر 7
Kelly Osbourne - رتبه B-

رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy
رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy - تصویر 8
Sarah Hyland - رتبه B+

رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy
رتبه بندی لباس های هالیوودی ها در جشنواره Emmy - تصویر 9
Sofía Vergara - رتبه A
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه