آنجلینا جولی این لباس را در استرالیا به تن کرده بود.


آنجلینا جولی و برد پیت 17 نوامبر در استرالیا بر روی فرش قرمز فیلم Unbroke حاضر شدند.
دراین مراسم آنجلینا جولی لباسی پر زرق و برق از برند گوچی به تن کرده بود.

زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است
زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است - تصویر 1

زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است
زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است - تصویر 2

زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است
زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است - تصویر 3

زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است
زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است - تصویر 4

زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است
زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است - تصویر 5

زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است
زیباترین لباسی که آنجلینا جولی Anjelina Jolie بعد از ازدواج اش پوشیده است - تصویر 6

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه