سر انجام ژن شادی کشف شد !!

ژن,ژن شادی,سروتونین,ژن 5-HTT

سر انجام ژن شادی کشف شد !!
ژن شادی که تاثیر زیادی بر چگونگی رضایت مردم از زندگی خود دارد، کشف شد.
این ژن دوقسمتی که یکی از آنان از پدر و دیگری از مادر به ارث می‌رسد، 5-HTT نام دارد و مسوول چگونگی مدیریت پخش سروتونین است که از غده صنوبری مغز ترشح می‌شود و به کنترل خلق و خو کمک می‌کند.
کسانی که سروتین کمتری دارند - که خود به داروی شادی مشهور است -، بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند.
حال اقتصاد دانان علوم رفتاری در مدرسه اقتصاد و سیاست لندن مدارکی را مبتنی بر تاثیر کارکردی ژن 5-HTT در هدایت افراد به سمت زندگی شادتر دارند.
جان ایمانوئل دنوه و همکارانش از 2500 نفر از مردم آمریکا پرسیده‌اند که چه‌قدر از زندگانی خود راضی‌اند و سپس حضور این ژن را در آنان بررسی کرده‌اند.
بر اساس نتایج حاصل، 69 درصد افراد دارای این ‍ژن از زندگی خود راضی‌اند (34 درصد بسیار راضی و 35 درصد راضی)، در حالی که افراد فاقد این ژن تنها 38 درصد از زندگی خود راضی‌اند (19 درصد خیلی راضی،19 درصد راضی).
نتایج این تحقیق ارتباط قوی میان شادی و تغییر کاربردی این ژن را نشان می‌دهد. البته خوشبختی ما با این ژن و دیگر ژن‌ها تعیین نمی‌شود، بلکه به طور خاص تجربه ما از زندگی بیشترین تاثیر را در شادی شخصی ما دارد اما این یافته‌ها چگونگی برخورداری افراد از شادی را نشان می‌دهد و این که چرا بعضی افراد به طور طبیعی شادتر از دیگرانند.

منبع:isna.ir


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه