تصاویر بازیگران در فرش قرمز روز هفتم کاخ جشنواره فیلم فجر را مشاهده نمایید. هنرمندان در فرش قرمز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجرپژمان بازغی ، فرهاد اصلانی ، محسن کیایی ، مصطفی کیایی و مینا وحید در روز هفتم کاخ جشنواره فیلم فجر 34 حاضر شدند. عکاس : شهاب اسدی. تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ. اختصاصی سیمرغ.

تصاویر بازیگران در فرش قرمز روز هفتم کاخ جشنواره فیلم فجر را مشاهده نمایید.

هنرمندان در فرش قرمز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

پژمان بازغی ، فرهاد اصلانی ، محسن کیایی ، مصطفی کیایی و مینا وحید در روز هفتم کاخ جشنواره فیلم فجر 34 حاضر شدند.

 

photo_2016-02-07_12-10-14.jpg

photo_2016-02-07_12-10-43.jpg

photo_2016-02-07_12-10-39.jpg

photo_2016-02-07_12-10-26.jpg

photo_2016-02-07_12-10-53.jpg

photo_2016-02-07_12-10-46.jpg

photo_2016-02-07_12-11-00.jpg

photo_2016-02-07_12-10-57.jpg

photo_2016-02-07_12-11-07.jpg

photo_2016-02-07_12-11-21.jpg

photo_2016-02-07_12-11-16.jpg

photo_2016-02-07_12-11-44.jpg


photo_2016-02-07_12-11-31.jpg

photo_2016-02-07_12-11-48.jpg

photo_2016-02-07_12-11-51.jpgعکاس : شهاب اسدی 


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه