حسام نواب صفوی در صفحه اینستاگرام خود چند توصیه به بابک زنجانی کرد. حسام نواب صفوی بعد از دیدن بابک زنجانی در دادگاهحسام نواب صفوی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: این پایان نامه پدر من در سال ١٣٢٧. ١٣٢٨است که بعد تحصیلات خود را تا دکترای حقوق ادامه داد . چندی پیش به عنوان وکیل تسخیری جوانی که توان مالی برای گرفتن وکیل نداشت، انتخاب شدم امروز به دادگاه انقلاب رفته بودم که پرونده را بخوانم ،از خداوند میخواهم مرا یاری کند تا جوانی که از سر جهل به قانون در زندان است را از مرگ نجات دهم بدون آنکه حتی ...

حسام نواب صفوی در صفحه اینستاگرام خود چند توصیه به بابک زنجانی کرد.

حسام نواب صفوی بعد از دیدن بابک زنجانی در دادگاه

حسام نواب صفوی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: این پایان نامه پدر من در سال ١٣٢٧.١٣٢٨است كه بعد تحصیلات خود را تا دكترای حقوق ادامه داد .

چندی پیش به عنوان وكیل تسخیری جوانی كه توان مالی برای گرفتن وكیل نداشت، انتخاب شدم امروز به دادگاه انقلاب رفته بودم كه پرونده را بخوانم ،از خداوند میخواهم مرا یاری كند تا جوانی كه از سر جهل به قانون در زندان است را از مرگ نجات دهم بدون آنكه حتی ریالی دریافت كنم ....در شعبه دیگری آقای بابك زنجانی داشت لیست اموال و بانك های خود را به رخ مردم میكشید.

نفت ملی نشد كه تو بتوانی پول آن را مایه فخر خود كنی !!چند نفر را میتوانستی از مرگ نجات بدهی ؟؟چند خانواده را میتوانستی از فقر نجات بدهی؟؟؟ عرق شرم چند پدر را میتوانستی بخاطر تنگدستی جلوی كودكانش پاك كنی؟؟ ایمان دارم كه بزودی عدالت را به چشم خواهی دید.

707808_314.jpg

آری همان كه میدانم جوانی از پنجره سلولش به آسمان نگاه میكند و بعد از خدا تنها امیدش منم برای من بالاترین ثروت است وقتی بیرون دادگاه خبرنگاران از من پرسیدند وكیل آقای زنجانی هستید ؟؟؟با خنده ای گفتم :نواب صفوی هیچگاه وكیل متهم نفتی نخواهد شد.


گردآوری : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع : صفحه شخصی حسام نواب صفوی

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه