گلچینی از هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند.


هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت اول


هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 1
Lady Gaga and Liz Hurley

هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 2
Kris Jenner and Khloe Kardashian

هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 3
Kim Kardashian and Jennifer Hudson

هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 4
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 5
Kim Kardashian and Kris Jenner

هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 6
Kim Kardashian and Alessandra Ambrosio

هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 7
Kelly Brook and Amanda Holden

هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 8
Kate Middleton and Tulisa Contostavlos

هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 9
Kara Tointon and Paris Hilton

هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 10
Julia Restoin Roitfeld and Kim Kardashian

هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 11
Jorrdan Dunn and Jennifer Lopez

هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم
هنرمندان هالیوودی ای که مانند هم لباس پوشیدند - قسمت دوم - تصویر 12
Jena Malone and Leigh Lezarkتهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه