نوشته‌هایی با برچسب "دستمال سفره شکل گل"

تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه

تزیین دستمال سفره یکی از روش های سفره آرایی و زیباتر کردن میز نهارخوری تان است. این بار دستما سفره تان را به شکل گل چند لایه تزیین کنید. آموزش تصویری تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه. مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه :ابتدا مانند شکل زیر دستمال سفره تان را در دو مرحله تا کنید تا به شکل مربع دربیاید. مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه :سپس مانند شکل زیر از گوشه نشان داده شده دستمال را گرفته و تا کنید تا سه گوش شود. مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل گل چند لایه :مانند تصویر زیر دو لبه دستمال را گرفته و به سمت جلو

تزیین دستمال سفره به شکل گل رز تزیین دستمال سفره به شکل گل رز

تزیین دستمال سفره یکی از آیتم ها برای تزیین میز نهارخوری تان است. با روش زیر دستمال سفره را به شکل گل رز تزیین کنید. آموزش تزیین دستمال سفره به شکل گل رز + عکس. مرحله اول تزیین دستمال سفره به شکل گل رزبرای تزیین دستمال سفره به شکل گل رز بهتر است از دستمال های مستطیلی شکل استفاده کنید. مرحله دوم تزیین دستمال سفره به شکل گل رزابتدا دستمال را به صورت سه گوش تا کنید. مرحله سوم تزیین دستمال سفره به شکل گل رزسپس مانند شکل دستمال سفره را لوله کنید. مرحله چهارم تزیین دستمال سفره به شکل گل رزدر انتها دستمال سفره را مانند شکا زیر بپیچید. مرحله آخر تزیین

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه