نوشته‌هایی با برچسب "شاد بودن و شاد زیستن"

راه های شاد بودن و شاد زیستن راه های شاد بودن و شاد زیستن

عبادت کردن رمز شادی. یکی از راه‌هایی که تنش را از افراد دور می‌کند و باعثتقویت روحیه شادابی افراد می‌شود عبادت و مناجات است. قدرت پذیرش. حتی اگر انسان کاملی هم نباشید خود را بپذیرید اما در بیشتر اوقات افراد درون خود را با بیرون شخص دیگری مقایسه می‌کنند. در واقع ظواهر زندگی باعث می‌شود ما در بیشتر اوقات احساس کم بودن و ناکافی بودن کنیم و همین مقایسه‌های پیش پا افتاده رویشادکامی ما تاثیر معکوس بگذارد. ارزش وجودی خودتان را با آنچه که دارید و به دست می‌آورید نسنجید بلکه خودتان و دیگران را هرطور که هستند دوست بدارید و بپذیرید. ارتباط های سهیم و سا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه